Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả - Nam Miền Trung muốn biến huyện Lâm Hà của Lâm Đồng thành đô thị hiện đại, năng động trong tương lai với dự án 15.000 ha

Thiên Kim

02/07/2021 11:22

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đang xem xét đề xuất của Liên danh CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh – CTCP Tập đoàn Đèo Cả - CTCP Tập đoàn Nam Miền Trung Group (Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả - Nam Miền Trung) được nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị mới rộng khoảng 15.000 ha thuộc huyện Lâm Hà.

Huyện Lâm Hà có ranh giới phía Bắc giáp huyện Đam Rông, phía Đông Lâm Hà giáp với tp Đà Lạt, phía Đông Nam Lâm Hà giáp với huyện Đức Trọng, phía Tây Lâm Hà giáp với huyện Di Linh, đều là các huyện thị của tỉnh Lâm Đồng

Qua khảo sát và nghiên cứu khu đất diện tích khoảng 15.000 ha thuộc huyện Lâm Hà, Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả - Nam Miền Trung nhận thấy khu đất phù hợp với mục tiêu hình thành một "Khu đô thị mới tầm cỡ hiện đại, đồng bộ và đa chức năng".

thi-tran-dinh-van-huyen-lam-ha-1625137105.jpg
Một góc xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà

Trong đó nổi bật là đô thị kết hợp với khoa học – giáo dục, đô thị hành chính, đô thị nông nghiệp kỹ thuật cao, đô thị sáng tạo, đô thị kết hợp sinh thái – dịch vụ. Dự án được định hướng tạo tính đột phát để phát triển đô thị mới giảm sức ép dân số cho đô thị trung tâm Đà Lạt… Chính vì những lợi thế sẵn có, cho nên Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả - Nam Miền Trung đề nghị UBND tỉnh này xem xét và chấp thuận việc đề xuất và mong muốn được tiếp cận thông tin dự án, tài trợ khảo sát, lập quy hoạch tại vị trí nêu trên, đóng góp một phần công sức, trí tuệ và tính thực tiễn khi định hướng quy hoạch và tiết kiệm nguồn ngân sách của địa phương. Đồng thời, Liên danh cũng đề xuất được tiếp cận và đăng ký đầu tư trên khu đất theo phương thức phù hợp với quy định pháp luật.

Liên quan đến mong muốn của Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả - Nam Miền Trung, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đang đề xuất UBND tỉnh này xem xét, chấp thuận chủ trương cho Liên danh Hưng Thịnh – Đèo Cả - Nam Miền Trung được nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng với quy mô 15.000 ha như đề xuất.

Trong đó, Liên danh nói trên phải chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án; phải hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm theo quy định nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Liên danh phải bàn giao toàn bộ hồ sơ cho địa phương (không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào) để quản lý thực hiện quy hoạch, kêu gọi thu hút đầu tư, đấu nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thực hiện theo các quy định về đấu thầu, đất đai, đầu tư và các quy định khác có liên quan.

 

Thiên Kim