Hưng Thịnh Incons chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 80% bằng cổ phiếu

Yến Nhi

24/11/2021 08:32

Công ty dự kiến phát hành hơn 39,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 80%, tương ứng tỷ lệ phát hành là 100:80. Sau đợt trả cổ tức này, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng từ hơn 495 tỷ đồng lên thành trên 891 tỷ đồng.

hung-thinh-incons-hoan-thanh-ke-hoach-nam-1637717287.jpg
Dự án Q7 Saigon Riverside Complex tháng 10/2021

7/12 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Hưng Thịnh Incons (HTN) thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 6/12.

Công ty dự kiến phát hành hơn 39,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 80%, tương ứng tỷ lệ phát hành là 100:80. Sau đợt trả cổ tức này, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng từ hơn 495 tỷ đồng lên thành trên 891 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính công bố mới đây cho biết doanh thu thuần quý 3 của HTN đạt 645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm 22% và 1% so với quý 3/2020. Tính chung lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 3.514 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng, tăng 88% và 130% so với 9 tháng 2020.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất quý 3 của HTN đạt 653 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,4 tỷ đồng, giảm so với quý 3/2020 chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận từ khoản đầu tư dự án Richmond City đã được ghi nhận trong năm 2020. Tính chung lũy kế 9 tháng, HTN đạt doanh thu thuần hợp nhất với 3.508 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 143 tỷ đồng.

Kết quả này thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn của Hưng Thịnh Incons trong hoàn cảnh dịch Covid-19 bùng phát, TP.HCM và các tỉnh lân cận áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, giá vật tư tăng… đã ảnh hưởng chung đến các doanh nghiệp xây dựng. Từ đầu tháng 10, Hưng Thịnh Incons đã bắt đầu đẩy nhanh thi công các dự án trong giai đoạn "bình thường mới” để kịp tiến độ bàn giao.

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của HTN tăng 15% so với đầu năm lên 6.374 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là khoản phải thu ngắn hạn 3.989 tỷ đồng, tăng gần 16% chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh xây dựng, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 276 tỷ đồng, tăng 124%. Bất động sản đầu tư quý 3 tăng 195 tỷ đồng với phần trung tâm thương mại của dự án Richmond City.

Trong quý 3, HTN đã ký hợp đồng mới từ dự án New Galaxy Nha Trang với giá trị 1.500 tỷ đồng, giá trị xây dựng (backlog) hiện tại đạt khoảng 35.000 tỷ đồng sẽ đảm bảo nguồn thu của Công ty trong các quý tiếp theo.

Trước đó vào ngày 17/10, Hưng Thịnh Incons đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, đại hội đã thông qua nghị quyết chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 80% và chủ trương phát hành tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức đã được Hội đồng quản trị thông qua sau đại hội và đang chờ Ủy ban chứng khoán chấp nhận để thực hiện ngay trong năm 2021. Vốn điều lệ hiện tại của Hưng Thịnh Incons là 495 tỷ đồng và dự kiến tăng lên thành 1.141 tỷ đồng sau chia cổ tức và phát hành riêng lẻ.

Năm 2021, HTN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.782 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 234 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp HTN bổ sung tiềm lực tài chính, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành.

Yến Nhi