Doanh nghiệp kinh doanh casino thay cả Chủ tịch và Tổng Giám đốc sau 8 quý lỗ liên tiếp

Xuân Bắc

26/11/2021 14:10

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC), doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán kinh doanh casino tại Quảng Ninh, vừa thay cả Chủ tịch và Tổng Giám đốc sau 8 quý lỗ liên tiếp.

ctcp-quoc-te-hoang-gia-1637910356.jpg
 

Hội đồng quản trị (HĐQT) RIC vừa ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Juan Hsiao Mei. Ông Lin Yi Huang được ngồi vào vị trí thay thế.

Cùng lúc, HĐQT RIC cũng bổ nhiệm ông Kua Ta Wei thay cho vị trí của ông Đỗ Trí Vỹ, người giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

Ông Vỹ làm Tổng Giám đốc tại RIC từ năm 2000 trong khi vị trí Chủ tịch HĐQT của bà Juan Hsiao Mei bắt đầu từ tháng 6/2016. Tính đến cuối tháng 9, bà Juan Hsiao Mei sở hữu 2,52% vốn tại RIC.

Việc thay thế nhân sự chủ chốt của công ty trong bối cảnh doanh nghiệp casino liên tục báo lỗ 8 quý kể từ quý IV/2019 do thường xuyên kinh doanh dưới giá vốn. Tính đến cuối tháng 9, số lỗ lũy kế lên tới gần 380 tỷ đồng, chiếm 54% vốn góp chủ sở hữu.

Được biết luỹ kế cả năm 2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 125,5 tỷ đồng, giảm 46,7% so với năm 2019. Công ty kết thúc năm 2020 với khoản lỗ luỹ kế 81,5 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lỗ 72,8 tỷ đồng.

Theo RIC, doanh thu của Công ty sụt giảm nghiêm trọng chủ yếu do kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy trong năm 2020, Công ty đã cắt giảm nhân công, tiết kiệm chi phí nhưng do tác động nghiêm trọng của đại dịch, doanh thu và lợi nhuận đều giảm sâu.

Thực tế, không phải đến năm 2020 hoạt động kinh doanh của RIC mới ở tình trạng thua lỗ. Doanh nghiệp này kinh doanh phập phù trong nhiều năm qua và thường ở tình trạng lỗ. Tính tới cuối năm 2019, Công ty vẫn đang lỗ luỹ kế 72,8 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2013 - 2020, Công ty chỉ báo lãi trong 2 năm là 2015 và 2018, với khoản lãi chỉ 1,7 tỷ đồng năm 2018.

Xuân Bắc