Doanh nghiệp của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung sắp chi gần 148 tỷ đồng để trả cổ tức

Quý Quý

28/12/2022 14:26

Năm 2022, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đặt kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, tương đương với năm ngoái.

caothingocdung-nhaquanly-1672211912.jpg
Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng của năm 2022 với doanh thu thuần đạt 31.063 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.640 tỷ đồng, tăng lần lượt 85,4%, 96,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 11/2022, toàn hệ thống PNJ ghi nhận 362 cửa hàng tại 55 tỉnh, thành phố. 

PNJ cũng vừa chốt ngày 9/1/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 6% bằng tiền (600 đồng/cp). Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/1/2023.

Với hơn 246 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PNJ sẽ chi gần 148 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 30/1/2023.

Năm 2022, PNJ đặt kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, tương đương với năm ngoái. Như vậy, PNJ còn phải thanh toán cổ tức với tỷ lệ 14%.

Trước đó, PNJ đã thực hiện 3 đợt trả cổ tức cho năm 2021 với tỷ lệ lần lượt là 6%, 6% và 8% vào tháng 4, tháng 7 và tháng 11/2022.

Được biết năm 2021, doanh thu thuần của PNJ đạt 19.593 tỷ đồng, tăng 12% và thực hiện 93% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 1.037 tỷ đồng, giảm gần 4%, tương đương 84% chỉ tiêu năm.

Quý Quý