Đất Xanh Services dự kiến phát hành 53,7 triệu cp, tăng vốn điều lệ lên hơn 4.119 tỷ đồng

Cao Trinh

29/11/2021 17:05

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

dat-xanh-services-1638179967.jpg
Dat Xanh Services (Mã CK: DXS) là công ty nắm giữ mảng dịch vụ BĐS của Tập đoàn Đất Xanh, quản trị xuyên suốt hoạt động của hệ thống các công ty BĐS từ Bắc chí Nam

Theo kế hoạch, Đất Xanh Services (Dat Xanh Services, Mã CK: DXS) dự kiến phát hành tổng cộng 53,7 triệu cổ phiếu. Trong đó bao gồm 23,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:66, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận về 66 cổ phiếu mới.

Dat Xanh vices cũng trình phương án phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:84, tức là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 84 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần luỹ kế đến thời điểm 31/12/2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của công ty.

Nếu hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3.582 tỷ đồng lên hơn 4.119 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dat Xanh Services cũng trình phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, công ty đề xuất điều chỉnh doanh thu thuần hợp nhất về 4.200 tỷ đồng, giảm gần 45% so với kế hoạch cũ. Đồng thời điều chỉnh giảm 46% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ xuống còn 800 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ, doanh thu thuần hợp nhất năm 2021 của Dat Xanh Services và lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ dự kiến lần lượt ở mức 7.598 tỷ đồng và 1.483 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Đất Xanh Services đạt lần lượt 3.022 tỷ đồng và 568 tỷ đồng, tương đương thực hiện khoảng 40% và 38,3% kế hoạch cũ.

Dat Xanh Services là công ty nắm giữ mảng dịch vụ BĐS của Tập đoàn Đất Xanh, quản trị xuyên suốt hoạt động của hệ thống các công ty BĐS từ Bắc chí Nam: Đất Xanh Miền Bắc, Đất Xanh Miền Trung, Đất Xanh Miền Nam, Đất Xanh Miền Đông, Đất Xanh Miền Tây, Đất Xanh Nam Trung Bộ, Đất Xanh Đông Nam Bộ, Đất Xanh Nam Bộ, Đất Xanh Premium, Đất Xanh Plus...

Có hơn 18 năm kinh nghiệm môi giới BĐS cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, ngoài phân phối các sản phẩm của công ty mẹ là Tập đoàn Đất Xanh, mạng lưới của Dat Xanh Services đã phủ sóng nhiều vùng kinh tế trọng điểm với đội ngũ nhân viên trực tiếp và hàng nghìn cộng tác viên có mặt khắp cả nước.

Dat Xanh Services đã và đang khẳng định vị thế “Nhà cung cấp dịch vụ Bất động sản số 1 Việt Nam” với việc tổng thầu phân phối và môi giới hàng loạt dự án lớn của các chủ đầu tư trên toàn quốc.

Hiện, HĐQT của Đất Xanh Services có 4 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Trường Sơn và các thành viên HĐQT là ông Hà Đức Hiếu, ông Phạm Anh Khôi và ông Trần Thanh Tân. Trong khi đó, ban giám đốc gồm bà Phạm Thị Nguyên Thanh và bà Lê Trần Bích Thùy.

Cao Trinh