Biến động nhân sự ở Vinahud, khi chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát rời đi

Huỳnh Quang

20/10/2022 15:18

HĐQT Công CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (MCK: VHD) vừa quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Ngôn. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh Khoa, Thành viên Ban kiểm soát cũng có đơn xin từ chức.

Theo đó, ngày 31/3, ông Ngôn được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT của VHD. Được biết, ông Ngôn nắm giữ hơn 9,1 cổ phiếu VHD, tương đương tỷ lệ 24% vốn điều lệ của Vinahud. Còn bà Huỳnh Dương Thị Diễm Chi (vợ ông Ngôn) cũng sở hữu 1,42 triệu cổ phiếu, tương đương 3,75%.

Ngoài công tác tại Vinahud, ông Ngôn còn đảm nhiệm vị trí Giám đốc tại các đơn vị gồm Công CP Đầu tư NCCT, Công ty CP Đầu tư Ô tô VIG, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo hiểm AAA và cổ đông chi phối của Công CP Vital Investment Group.

HĐQT của VHD cũng quyết định bổ nhiệm Trương Quang Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Ngôn. Ông Minh từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT công ty trong năm 2021. Sau đó, ông Minh bị miễn nhiệm để giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT vào ngày 31/3 đầu năm nay.

1-1666252706.jpeg
VHD được biết đến với nhiều dự án BĐS.

Tại ngày 30/6, ông Minh đang sở hữu 1,71 triệu cổ phiếu, tương ứng với 4,51% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Minh là Người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn R&H, Công ty CP R&H Contruction.

Ngoài ra, HĐQT quyết định việc ông Trần Sơn Hải thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT của công ty sau gần 7 tháng được bổ nhiệm vào vị trí trên. Về tổ chức liên quan, ông Hải đang đứng tên tại Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong và Công ty CP Bất động sản Phú An Thịnh. Theo công ty, ông Hải không nắm giữ cổ phiếu VHD.

Ngày 17/10, Vinahud cũng nhận được đơn từ chức của ông Nguyễn Anh Khoa đối với vị trí Thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân.

Ông Khoa đảm nhiệm Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 31/3. Ông Khoa cũng không nắm giữ cổ phần của VDH. Sau khi ông Khoa rời đi, Ban kiểm soát còn hai người là ông Ngô Đức Tâm và ông Hà Văn Hiến.

Được biết, ông Khoa còn đứng tên tại các doanh nghiệp khác gồm Công ty CP Cảnh Viên, Công ty CP Đại An Thịnh, Công ty CP Đầu tư Lộc An Thịnh. 

Huỳnh Quang