Vietcombank phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Mai Ngọc

28/02/2024 11:43

Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã: VCB) đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Theo đó, VCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng năm 2023 là 29.387 tỷ đồng. Cộng với khoản điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước hơn 3 tỷ đồng thì lợi nhuận phân phối của năm 2023 của VCB sẽ là 29.390 tỷ đồng.

Tuy nhiên, VCB dự kiến trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% (1.469,5 tỷ đồng), quỹ dự phòng tài chính 10% (2.939 tỷ đồng), quỹ khen thưởng và phúc lợi (3.291,5 tỷ đồng). Ngoài ra, VCB còn ghi nhận khoản điều chỉnh giảm khác là 9,8 tỷ đồng. 

Sau khi trừ đi những khoản trích lập trên, lợi nhuận còn lại của năm 2022 của VCB là 21.680 tỷ đồng.

anh-chup-man-hinh-2024-02-28-luc-114112-1709095291.png
 

Nhà “bank” này dự kiến sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Phương án này sẽ cần được trình lên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để xin ý kiến.

Trong nội dung Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) đầu năm 2023, VCB cho biết kế hoạch phát hành tối đa gần 2,77 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm tối đa 27.685 tỷ đồng, lên hơn 75.000 tỷ đồng.

NHNN đang chỉ đạo VCB hoàn thiện lại phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021 để trình Thủ tướng phê duyệt.

Trong năm 2023, VCB đã phát hành được 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1%, nâng tổng vốn điều lệ của ngân hàng này từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng, từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 và 2020. 

Mai Ngọc