Thu ngân sách 7 tháng cao hơn cùng kỳ năm 2020

VGP

06/08/2021 10:43

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN lũy kế 7 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 763.805 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

null

Ảnh minh họa

 

Tính riêng tổng thu NSNN tháng 7/2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 104.400 tỷ đồng, bằng 9,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,2% so với cùng kỳ năm 2020.
 
Tổng cục Thuế phân tích, thu NSNN trong 7 tháng đầu năm đạt khá chủ yếu do kinh tế hồi phục từ những tháng cuối năm 2020 duy trì cho đến nửa đầu năm 2021 và tăng thu từ một số nguồn thu do được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa, tiền tệ mà Chính phủ đã triển khai thực hiện trong năm 2020, trong đó một số ngành tăng trưởng khá như: Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... 
 
Trong đó, tăng trưởng tín dụng và huy động vốn năm 2020 của khối ngân hàng thương mại đạt khá; nguồn thu từ tín dụng, hoạt động dịch vụ (dịch vụ ngân hàng số, thanh toán, ngân quỹ, ủy thác, tư vấn…) và cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro... đã góp phần tăng lợi nhuận của khối ngân hàng thương mại dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý IV và nộp sau quyết toán của các ngân hàng tăng cao, lũy kế 7 tháng đầu năm tăng khoảng 72,9% so với cùng kỳ, tương đương 6.000 tỷ đồng.
 
Thị trường bất động sản tăng trưởng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với nhiều dự án bất động sản được chuyển nhượng làm tăng thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng khoảng 61,7% so với cùng kỳ, tương đương 9.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2021, sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 năm 2020, hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn tăng cao kéo theo số thu thuế TNDN từ hoạt động này tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ, tương đương tăng 3.500 tỷ đồng.
 
Thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng gấp 2,47 lần cùng kỳ, tương đương tăng 3.000 tỷ đồng.
 
Dưới góc độ vĩ mô, kinh tế những tháng cuối năm 2020 hồi phục khá, cộng với việc thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, dẫn đến lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tiêu thụ trong tháng 12/2020 gấp 2 lần so với cùng kỳ 2019 (theo quy định sẽ kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) trong tháng 1/2021), dẫn đến số thu ngân sách từ tiêu thụ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tăng 47,1% so với cùng kỳ, tương đương 11.200 tỷ đồng...
 
Nếu loại trừ các yếu tố chính sách gia hạn thuế và những khoản tăng thu đột biến nêu trên thì tổng thu do cơ quan thuế quản lý 7 tháng qua tăng 1,3% so với cùng kỳ, trong đó số thu từ thuế, phí nội địa tăng 2,4%.
 
Một nguyên nhân khác là công tác thanh tra được ngành thuế đẩy mạnh và đạt hiệu quả cho số thu. Cụ thể, tính đến 15/7/2021, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 25.972,31 tỷ đồng bằng 84,61% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 5.466,47 tỷ đồng; giảm khấu trừ đạt 1.080,48 tỷ đồng; giảm lỗ 9.425,36 tỷ đồng. Qua đó, số tiền thuế nộp ngân sách là 3.261,25 tỷ đồng, bằng 59,66% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.
 
Lũy kế tính đến ngày 31/7/2021, toàn ngành thuế đã đôn đốc thu hồi được 18.802 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt 62,5% chỉ tiêu được giao.

VGP
Bạn đang đọc bài viết "Thu ngân sách 7 tháng cao hơn cùng kỳ năm 2020" tại chuyên mục Tài chính.