PV GAS 9 tháng doanh thu gần 60.000 tỷ, lãi sau thuế hơn 6.800 tỷ đồng

Bảo Hân

25/10/2021 12:18

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính cho biết luỹ kế 9 tháng, PV GAS đã đạt 58.815 tỷ đồng tổng doanh thu, 6.822 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 21% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

pv-gas-1635138904.jpg

SSI Research: Giá dầu cứ tăng 10 USD/thùng, lợi nhuận PV GAS ước tính tăng thêm 800 - 1.200 tỷ

Cụ thể, PV GAS đạt 18.543 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 3/2021, lãi ròng 2.417 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng công ty cho biết sản lượng khí tiêu thụ quý 3/2021 giảm 26% và sản lượng LPG giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá dầu Brent bình quân quý 3/2021 (73,5 USD/thùng) tăng 71% so với quý 3/2020 (42,94 USD/thùng) kéo lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 9 tháng, PV GAS đã đạt 58.815 tỷ đồng tổng doanh thu, 6.822 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 21% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, tổng công ty lên kế hoạch với tổng doanh thu hợp nhất là 70.169 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, PV GAS đã thực hiện được 84% chỉ tiêu doanh thu và gần 97% mục tiêu lợi nhuận năm.

Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI  (SSI Research) ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế- của PV Gas năm 2021 lần lượt đạt 73.7000 tỷ đồng và 8.800 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 19,5% và 8,6%.

Năm 2022, SSI Research  ước tính doanh thu và lợi nhuân sau thuế của PV GAS lần lượt tăng 23,6% và 25,2% so với cùng kỳ, nhờ vào sự phục hồi sản lượng khí mạnh mẽ (25% YoY lên 9,6 bcm, thấp hơn khoảng 3% so với mức sau Covid-19) thúc đẩy hoạt động kinh doanh mạnh mẽ hơn.

Trên cơ sở đó, SSI Research dự báo thị giá cổ phiếu GAS có thể tăng 126.500 đồng/cp nếu giá dầu vào cuối năm 2020 ở mức 75 USD/thùng và có thể đạt 138.000 đồng nếu giá dầu tăng lên 85 USD/thùng.

Bảo Hân

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin