Phân bón Miền Nam tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023 và đặt ra nhiều mục tiêu phát triển

Hồng Vũ

29/04/2023 14:11

Ngày 28/4, Công ty CP Phân bón Miền Nam (mã: SFG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023.

Tại đại hội, cổ đông đã nhất trí với nhiều nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2022 và mục tiêu phương hướng 2023; Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty...

Nói về hoạt động năm 2022, HĐQT của doanh nghiệp này cho biết, đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Đồng thời, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và Quy định của Công ty trong hoạt động điều hành.

anh-chup-man-hinh-2023-09-21-luc-141735-1695280696.png
 

Ban Tổng Giám đốc kiểm soát chặt chẽ, quản lý tốt tiền hàng, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, đảm bảo được tình hình tài chính lành mạnh. Lợi nhuận đạt 175% so với kế hoạch. Đời sống của người lao động ổn định,  duy trì được việc làm cho người lao động trong các tháng cuối năm, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện.

Năm 2022, SFG cũng như các đơn vị cùng ngành gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, đã làm cho sản lượng sản xuất và tiêu thụ không đạt theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Ban Điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp về sản xuất, tiêu thụ, kinh doanh thương mại nên các chỉ tiêu chính như: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế); doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch do ĐHCĐ và HĐQT giao.

Theo đó, năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 2.079 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch; Tổng doanh thu đạt 2.062 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 37,118 tỷ đồng, bằng 128% so với kế hoạch; Lợi nhuận đạt 55,031 tỷ đồng, bằng 175% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 113% so với kế hoạch.

Trong năm 2022, Phân bón miền Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền thông trên các đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố, khu vực; Phối hợp với các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả…

Dự báo trong năm 2023, nền kinh tế thế giới và trong nước sẽ có nhiều biến động. Vì vậy, năm 2023, Phân bón miền Nam xác định, luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, qua đó lãnh đạo, phối hợp với HĐQT, ban Tổng Giám đốc Công ty, các cấp ủy trực thuộc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Năm 2023 Phân bón miền Nam đặt mục tiêu tổng doanh thu: 1.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng...

ra-mat-ban-kiem-soat-1695280545.jpeg
Ra mắt Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, ông Võ Anh Tuấn được Đại hội tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Kiểm soát.

Năm 2023, Phân bón miền Nam sẽ tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá toàn diện nhu cầu thị trường, khả năng sản xuất và lợi thế của Công ty để xác định chiến lược sản phẩm; cơ cấu lại sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

Với công tác thị trường - phát triển thương hiệu, Phân bón miền Nam tập trung nghiên cứu phát triển, sản xuất ra các sản phẩm mới. Đặc biệt, chú trọng phát triển các sản phẩm hữu cơ bền vững. Kiện toàn lại các hệ thống phân phối, đặc biệt chú trọng thị trường phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long…

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2023, Phân bón miền Nam sẽ gia tăng kinh doanh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để kinh doanh thương mại, kết hợp với kinh doanh các sản phẩm chủ lực của Công ty. Mặt khác, xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng dựa trên lợi ích hài hòa, hợp tác, đồng hành và phát triển bền lâu.

Tại Đại hội, Trưởng ban Kiểm soát ông Phạm Đức Hoài và thành viên Ban Kiểm soát bà Vũ Trịnh Diễm Hồng từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 2 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Minh Châu. Với tỷ lệ số phiếu đạt 100%, ông Võ Anh Tuấn được Đại hội tín nhiệm bầu là Trưởng ban Kiểm soát.

Hồng Vũ