Phân bón Bình Điền được giao chỉ tiêu doanh thu hơn 7.100 tỷ đồng năm 2024

Bùi Lương

20/02/2024 10:59

Đảng ủy Công ty CP phân bón Bình Điền vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và được giao chỉ tiêu doanh thu hơn 7.100 tỷ đồng năm 2024.

Dự hội nghị có các đảng uỷ viên, các bí thư chi bộ trực thuộc và các lãnh đạo các đơn vị thành viên Công ty CP phân bón Bình Điền. Ông Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền chủ trì hội nghị. 

Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu tại Hội nghị.

Ông Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu tại Hội nghị.

Ông Võ Văn Phu, Phó bí thư Đảng uỷ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2023 với tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, thách thức như xung đột tại Nga - Ukraina, ở Trung Đông.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận chuyển ở mức cao… gây nhiều khó khăn cho công tác điều hành và quản trị sản xuất.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất, Đảng uỷ công ty, các cấp uỷ trực thuộc đã đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, qua đó đã đạt được những kết quả ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cụ thể, trong năm 2023, Đảng ủy, các chị bộ trực thuộc đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp cho cán bộ đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Thực hiện tốt công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023. An ninh chính trị nội bộ được giữ vững.

Bí thư Đảng uỷ Ngô Văn Đông (giữa) trao Giấy khen cho các Chi bộ đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Đảng uỷ Ngô Văn Đông (giữa) trao Giấy khen cho các Chi bộ đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Cũng theo ông Võ Văn Phu, kết quả xếp loại đảng viên Chi bộ năm 2023: Có 08/08 chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại.

Trong đó, 02 chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 25%, 05 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 62,5%, 01 chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 12,5%.

Có 20/139 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, chiếm tỷ lệ 14%, 114/139 đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 82%, 02/139 đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 1,4%.

Năm 2023, Đảng bộ Công ty được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chỉ tiêu doanh thu hơn 7.100 tỷ đồng.

Ông Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền cho biết: Năm 2023 sản lượng tiêu thụ đạt trên 579.000 tấn, so với cùng kỳ đạt 113%. Tổng doanh thu trên 8.7 tỷ đồng, so với cùng kỳ vượt 100%.

Riêng doanh thu Công ty mẹ đạt gần 4.900 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 196 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ: 237 tỷ đồng. Thu nhập bình quân: 17,2 triệu đồng/người.

Nguyên nhân đạt được những kết quả nêu trên là sự lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, sự nỗ lực của Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc.

Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng uỷ, chính quyền, các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và sự ủng hộ của các đảng viên và tập thể người lao động đã góp phần vào những kết quả nêu trên.

Ông Ngô Văn Đông, trao Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ông Ngô Văn Đông, trao Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ông Ngô Văn Đông khẳng định: Chúng ta không được chủ quan, thoả mãn, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.

Cụ thể, sức ép lạm phát còn cao, thị trường quốc tế bị thu hẹp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, biến đổi khí hậu ngày càng phát triển và phức tạp.

Tôi cơ bản thống nhất với báo cáo và các ý kiến phát biểu về dự báo năm 2024 và chỉ đạo năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Nhiệm vụ chính trị: Triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 mà Tập đoàn Hoá chất Việt Nam giao.

Cụ thể, Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu sản lượng phân bón sản xuất gần 568 nghìn tấn, sản lượng tiêu thụ trên 567 nghìn tấn, doanh thu vượt 7.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 210 tỷ đồng, riêng công ty mẹ: 160 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,17 triệu đồng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn về việc xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

Ban hành các nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của công ty; bám sát phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác.

Thường xuyên giám sát, chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, tăng cường nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ông Ngô Văn Đông, Bí thư Đảng uỷ khẳng định nhiệm vụ năm 2024 là rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết của Đảng uỷ.

Theo đó, đề nghị các đảng uỷ viên, các bí thư chi bộ quán triệt tinh thần hành động quyết liệt, hiệu quả trong toàn bộ đảng viên, và tập thể người lao động trong phạm vi quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

Bùi Lương