Phân bón Bình Điền (BFC): Quý III/2020 lợi nhuận đạt 41,2 tỷ đồng, tăng 7%

BTV

29/10/2020 09:48

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (Mã chứng khoán BFC – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.401 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,3% và tăng 7% so với quý III/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,7% lên 16,7%.

binh-dien-1611369973.jpg
 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.944,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 120,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,6% và tăng 117,1% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, BFC đã hoàn thành 97,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.022,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 153,23 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 10%.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 277 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản giảm 1,4% về còn 3.289,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.160,8 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 948,4 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 770,2 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu có dấu hiệu tăng mạnh lên 948,4 tỷ đồng, tăng 252,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 36,3%.

Doanh nghiệp có thuyết minh chủ yếu là 877,7 tỷ đồng là phải thu của khách hàng không phải bên liên quan như Công ty TNHH Yetak -Cambodia đạt 145,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Phân bón Minh Tân đạt là 58,7 tỷ đồng; Công ty TNHH TMDV Phân bón Tuấn Vũ là 44,5 tỷ đồng…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu BFC giảm 1.000 đồng về 14.900 đồng/cổ phiếu.

 

BTV