OCB dành gói ưu đãi 1.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu dưới 20 tỷ đồng

Lưu Hằng

15/11/2021 17:09

Đối tượng được vay vốn của gói tín dụng ưu đãi 1.000 tỷ đồng của OCB là các doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu dưới 20 tỷ đồng thuộc nhóm ưu tiên như thương mại hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến...

ocb-1636970802.jpg
OCB thường xuyên triển khai các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ khách hàng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) vừa cho ra mắt gói hỗ trợ tín dụng 1.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm cho ngắn hạn và 8% trung dài hạn.

Thời gian triển khai là từ nay đến hết 31/12 hoặc cho đến khi hết hạn mức chương trình tùy theo điều kiện nào đến trước.

Đối tượng áp dụng là các khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ với doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm, thuộc các nhóm ngành ưu tiên như: Thương mại hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, phân phối điện (năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện), thi công xây lắp, dược và thiết bị y tế, may mặc (trang phục y tế).

Là một trong những ngân hàng luôn hoạt động với phương châm khách hàng là trọng tâm, OCB thường xuyên triển khai các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ khách hàng, gần nhất là các gói tín dụng và chương trình hỗ trợ nhằm vượt qua đại dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, OCB còn có các sản phẩm tín dụng chuyên biệt nhằm hỗ trợ cho các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn như: sản phẩm cho vay trồng cây công nghiệp tại khu vực Gia Lai, Đăk Lăk…

Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 167.596 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái; huy động vốn trên thị trường 1 đạt 119.702 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay trên thị trường 1 đạt 99.045 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của OCB đạt 3.768 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu thuần của OCB trong quý III/2021 tiếp tục tăng khá mạnh 23,3% so với cùng kỳ, đạt 6.246 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ lãi và thu thuần ngoài lãi đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ hoạt động cho vay với dư nợ trên thị trường 1 đạt 99.045 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố giúp lợi nhuận của OCB duy trì mức khả quan, theo lãnh đạo ngân hàng là việc tiếp tục kiểm soát tốt chi phí hoạt động (CIR) khi tỷ lệ này giảm từ 31,9% của cùng kỳ năm ngoái xuống còn 29,1% vào quý III năm nay.

Lưu Hằng