Một thành viên HĐQT của Hoàng Anh Gia Lai từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Quý Quý

02/04/2022 14:35

Bà Nguyễn Thị Huyền vừa có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai sau 26 năm gắn bó. Nếu đơn từ nhiệm của bà Huyền được chấp thuận thì HĐQT của HAGL chỉ còn lại 4 người bao gồm: ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT, ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bà Võ Thị Huyền Lan và bà Võ Thị Mỹ Hạnh.

hagl-nguyen-thi-huyen-1648884619.jpg
Bà Nguyễn Thị  Huyền được bầu là thành viên HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 26/06/2020.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của bà Nguyễn Thị Huyền với lý do cá nhân. Bà Nguyễn Thị  Huyền được bầu là thành viên HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 26/06/2020.

Bà Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1974) có trình độ chuyên môn là cử nhân ngoại ngữ. Quá trình công tác cho thấy bà Huyền đã đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai từ năm 1996. Cụ thể, từ năm 1996 đến năm 1998, bà công tác tại Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Gia Lai. Từ năm 1998 đến năm 2001, bà công tác tại Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn.

Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2007, bà Huyền làm việc tại Văn phòng đại diện CTCP Hoàng Anh Gia Lai ở Singapore. Từ năm 2007 đến năm 2008, bà đảm nhiệm vị trí trợ lý giám đốc tại Resort Hoàng Anh Quy Nhơn. Từ năm 2008 đến năm 2013, bà công tác tại CTCP XD&PT Nhà Hoàng Nguyên.

Từ năm 2013, bà làm việc tại Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar. Từ tháng 04/2014 đến 06/2020, bà là thành viên Ban kiểm soát CTCP Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được bầu làm thành viên HĐQT. Như vậy, tính đến nay bà Huyền đã có khoảng 26 năm làm việc tại Hoàng Anh Gia Lai.

Nếu đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Huyền được chấp thuận thì HĐQT của HAGL chỉ còn lại 4 người bao gồm: ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT, ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bà Võ Thị Huyền Lan và bà Võ Thị Mỹ Hạnh.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ) của HAGL, số lượng thành viên HĐQT của công ty là 5 người. Do đó, sau khi miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền thì số lượng thành viên HĐQT không đạt số lượng theo quy định. Vì vậy, tại ĐHĐCĐ vào ngày 8/4 sắp tới sẽ bầu thêm một thành viên HĐQT để thay thế cho bà Nguyễn Thị Huyền vừa xin từ nhiệm.

Trước đó, HAGL mong muốn số lượng thành viên trong HĐQT thành 6 người. Do đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL đã đề cử ông Trần Văn Dai vào ghế thành viên HĐQT của doanh nghiệp này tại cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới. Hiện tại, Bầu Đức đang sở hữu gần 320 triệu cổ phần HAG, tương đương với tỷ lệ 34,5% vốn.

Theo giới thiệu trong đơn đề cử thành viên HĐQT, ông Trần Văn Dai quê ở Đà Nẵng, có trình độ chuyên môn là kỹ sư nông nghiệp. Ông Trần Văn Dai từng công tác tại Tập đoàn C.P Thái Lan và CTCP Thương mại và Sản xuất thức ăn chăn nuôi Hoà Phát (thuộc Tập đoàn Hoà Phát) trong mảng thức ăn chăn nuôi.

Về kế hoạch đầu tư năm 2022, tại ĐHĐCĐ sắp tới HĐQT sẽ trình xem xét và thông qua chiến lược đầu tư trong 2 lĩnh vực chính là trồng cây ăn trái và nuôi heo. Theo đó, đối với lĩnh vực cây ăn trái, công ty dự định đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.

Đối với ngành chăn nuôi heo, HAGL dự kiến xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 2 cụm chuồng trại tại Lào và 2 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1.000.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, HĐQT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch trong năm nay với hai nội dung chính là: doanh thu thuần đạt 4.820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng.

Quý Quý