HD Saison - 'Gà đẻ trứng vàng' của HDBank kinh doanh như thế nào trong nửa đầu năm?

Quang Diệu

11/08/2021 09:35

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế HD Saison đạt 299 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 30/6/2021, tổng dư nợ cho vay tín dụng của công ty tăng 1,1% so với đầu năm với tỷ lệ nợ xấu ở mức 5,84%.

Theo số liệu của Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research), HD Saison - công ty tài chính của HDBank – ghi nhận lãi trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 299 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của HD Saison đạt 1.306 tỷ đồng, tăng 20,7% và tương đương gần 44% tổng thu nhập của ngân hàng mẹ. Kết quả trên được hỗ trợ bởi biên lãi ròng (NIM) của công ty tăng thêm 2,6 điểm % so với nửa đầu 2020, lên gần 30% và gấp 8 lần ngân hàng mẹ.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động của công ty tài chính này cũng tăng mạnh, kéo tỷ lệ CIR lên từ 35,4% lên 39,6%. Trong đó, chi phí dự phòng tăng 63,7% lên mức 422 tỷ đồng và gấp nhiều lần ngân HDBank. Chi phí tín dụng của HD Saison trong nửa đầu năm nay là 10,8% (cùng kỳ năm trước ở mức 7,5%). 

z2673739965633-19ea7a33d42c84c1dea4b10bd3a3acd5-1628566452.jpg
 

Tính đến 30/6/2021, tổng dư nợ cho vay tín dụng của HD Saison là 14.393 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu đã nhích nhẹ từ mức 5,81% cuối năm ngoái lên 5,84% cuối quý II/2021. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu được cải thiện từ mức 47,3% lên 54,8%.

Trong báo cáo trước đó, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế của HD Saison trong năm đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 15%. Dự báo lợi nhuận của đơn vị phân tích thận này trọng hơn ban lãnh đạo công ty do lo ngại về rủi ro tín dụng liên quan đến các khoản vay tiền mặt mới giải ngân vào năm 2020. 

Báo cáo đề cập, năm 2021, ban lãnh đạo HD Saison kỳ vọng cho vay mua xe máy và đồ gia dụng sẽ quay lại dẫn dắt tăng trưởng chung, đặc biệt khi thu nhập của khách hàng phục hồi cùng với sự phục hồi kinh tế nói chung. Năm trước, người tiêu dùng hoãn việc mua xe và hàng điện máy, và chuyển sang tiêu dùng thiết yếu. Nhu cầu cho vay tiền mặt cao hơn so với cho vay mua xe máy và đồ gia dụng.

Năm 2020, HD Saison triển khai hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ở quy mô nhỏ. Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động này vào năm 2021, với mục tiêu phát hành từ 100.000 đến 250.000 thẻ tín dụng. Chi phí tín dụng tăng 188 điểm cơ bản so với cùng kỳ lên 9% vào năm 2020, do tác động của Covid-19. Năm 2021, công ty ước tính chi phí tín dụng sẽ giảm xuống dưới mức này. Bên cạnh đó, HD Saison đặt kế hoạch tiếp tục giảm hệ số CIR xuống 49,3% (so với 50,6% vào năm 2020 và 51,4% vào năm 2019) thông qua tự động hóa quy trình và kiểm soát chi phí chặt chẽ.

Quang Diệu

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin