Doanh nghiệp huy động trái phiếu hơn 385.000 tỷ trong 9 tháng đầu năm

Bảo Hân

10/10/2021 19:25

Số liệu này được Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) thống kê từ thông tin Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, luỹ kế chín tháng đầu năm, thị trường ghi nhận gần 600 đợt phát hành. 582 đợt trong số này là phát hành riêng lẻ để huy động 350.000 tỷ đồng, 14 đợt phát hành ra công chúng huy động 12.000 tỷ đồng và 3 đợt phát hành ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 1 tỷ USD.

Như vậy doanh nghiệp đã huy động trái phiếu hơn 385.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay.

Riêng tháng 9 có 42 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp và toàn bộ được thực hiện theo hình thức riêng lẻ để huy động hơn 29.700 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành với tổng giá trị 13.860 tỷ đồng, trong đó khoảng 6.200 tỷ đồng là trái phiếu phát hành tăng vốn cấp hai của BIDV, Vietinbank, VIB và MB. Lãi suất chủ yếu thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 ngân hàng nhà nước, dao động từ 6,4% đến 7,9% một năm.

Nhóm bất động sản xếp thứ hai với giá trị phát hành riêng lẻ gần 8.400 tỷ đồng, trong đó khoảng 11% trái phiếu có tài sản đảm bảo là cổ phiếu hoặc không có tài sản đảm bảo. Lãi suất phát hành của nhóm này tương đối cao, từ 9,5% đến 12% một năm và kỳ hạn phổ biến từ 1 đến 5 năm.

Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết từ đây đến cuối năm vẫn còn nhiều doanh nghiệp dự kiến huy động vốn lớn bằng trái phiếu. Điển hình như Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu 2.500 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long huy động trái phiếu hai đợt tổng trị giá 950 tỷ đồng với lãi suất dự kiến 9,5% cho năm đầu tiên và thả nổi cho các năm tiếp theo.

Bảo Hân