Các ngân hàng chiếm gần 1/3 lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán quý II

Quý Quý

16/08/2021 12:39

Nhóm ngân hàng tuy ít về số lượng nhưng lại chiếm tỷ trọng lớn nhất về vốn hóa, số cổ phiếu lưu hành cũng như lợi nhuận. Techcombank (Mã: TCB) với số lãi 4.807 tỷ đồng đã giành ngôi quán quân ngành ngân hàng quý II và đứng thứ 3 toàn thị trường. Các vị trí tiếp theo thuộc về VPBank (Mã: VPB), Vietcombank (Mã: VCB) và BIDV (Mã: BID).

techcombank-1629090365.jpg

Techcombank (Mã: TCB) với số lãi 4.807 tỷ đồng đã giành ngôi quán quân ngành ngân hàng quý II

Tính đến ngày 13/8, đã có 1.025 doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam công bố báo cáo tài chính quý II/2021, chiếm 62% số lượng và 97% vốn hóa toàn thị trường.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp kể trên là 118.121 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ 2020, số liệu của Chứng khoán SSI cho thấy. Lợi nhuận tập trung chủ yếu ở sàn HOSE, nơi có nhiều doanh nghiệp lớn niêm yết. Chỉ riêng 30 thành viên của nhóm VN30 đã chiếm tới 55,5% lãi sau thuế toàn thị trường.

Nhìn chung ở các sàn niêm yết và thị trường UPCoM, lợi nhuận đều tăng 2-3 chữ số so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, toàn thị trường vẫn có 143 doanh nghiệp báo lỗ và 214 công ty giảm lãi trong quý II vừa qua.

Riêng nhóm 27 ngân hàng báo lãi thuần tổng cộng gần 37.400 tỷ đồng, tăng trưởng 41% và chiếm 31,6% toàn thị trường chứng khoán.

Các ngân hàng lớn tập trung ở HOSE và nhóm VN30, tỷ trọng lợi nhuận tại đây cũng lớn nhất. Tại UPCoM và HNX, các ngân hàng chỉ chiếm lần lượt 9% và 20% tổng lãi sau thuế.

Techcombank (Mã: TCB) với số lãi 4.807 tỷ đồng đã giành ngôi quán quân ngành ngân hàng quý II và đứng thứ 3 toàn thị trường. Các vị trí tiếp theo thuộc về VPBank (Mã: VPB), Vietcombank (Mã: VCB) và BIDV (Mã: BID).

Techcombank lãi lãi sau thuế 4.807 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Tính riêng quý II/2021, thu nhập lãi thuần Techcombank đạt 6.584,5 tỷ đồng, tăng gần 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 1.457 tỷ đồng, tăng gần 24%; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán 554,7 tỷ đồng, tăng gần 136%; lãi thuần từ hoạt động khác 447,7 tỷ đồng, tăng 10,6%.

Trừ đi các chi phí, lãi trước thuế Techcombank đạt 6.018 tỷ đồng, lãi sau thuế 4.807 tỷ đồng và cùng tăng gần 66,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2021, thu nhập lãi thuần đạt 12.708 tỷ đồng, tăng 56%; lợi nhuận trước thuế 11.536 tỷ đồng, tăng trưởng 71,2% và hoàn thành 58,3% chỉ tiêu đề ra.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Techcombank tại ngày 30/6/2021 đạt 504,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại 30/06/2021 đạt 353,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%.

Về huy động vốn, tổng tiền gửi đạt 289,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái và 4,3% kể từ đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 46,1% tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2021, không thay đổi so với thời điểm cuối năm 2020. Số dư tiền gửi CASA tăng 55,1% trong vòng 12 tháng vừa qua và đạt 133,4 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tăng lần lượt 56,9% và 52,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 155,9 nghìn tỷ đồng, giảm 4,8% so với 30/6/2020.

Tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi đạt 76,6%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 39,1%, cao hơn mức 33,9% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý theo Basel II của Techcombank đạt 15,2%, cao hơn yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) dẫn đầu ngành, lần lượt đạt mức 46,1% và 3,7%.

Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng 0,4%, thấp hơn mức 0,9% tại quý II/2020. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm cuối quý II/2021 là 259%, tăng so với mức 171% tại thời điểm cuối năm 2020, và 109% tại thời điểm 30/6/2020.

Quý Quý