Bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng nguồn cung

Các khu công nghiệp đang không ngừng được mở rộng đón đầu làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.