Khởi công khu công nghiệp 1.800 ha

Việt Phát - một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn nhất hiện nay được khởi công tại Thủ Thừa, Long An.