Bình Điền tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Trần Đình Thế

28/04/2023 16:14

Ngày 28/4/2023, tại TP.HCM, Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã: BFC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã tập trung thảo luận, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra với số phiếu nhất trí cao (100%) của cổ đông, gồm: Báo cáo của Hội dồng quản trị, của Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị tự do, thay thế vị ủy viên được miễn nhiệm vì lý do sức khỏe, là ông Mai Thành Phụng.

z4302671637956-ae1243f05f9404abeb2685ace26abd4a-1682673198.jpg
Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền báo cáo tại ĐHCĐ.

Báo cáo tại đại hội, ông Ngô Văn Đông Tổng Giám đốc công ty chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong sản xuất- kinh doanh của ngành phân bón nói chung, trong đó có Công ty Bình Điền năm 2022, cụ thể là: Cuộc chiến giữa Nga và Ucraina kéo dài, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu phân bón bị thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào không ổn định, chi phí vận tải vẫn ở mức cao; Trung Quốc duy trì chính sách “Zero covid” làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tới nguồn nhập khẩu nguyên liệu …gây khó khăn cho công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Giá các mặt hàng nông sản thấp, trong khi giá cả phân bón tăng cao làm giảm nhu cầu đầu tư phân bón của nông dân, trong khi luật số 71/2014/QH13 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng, gây áp lực cho phân bón sản xuất trong nước so với phân bón nhập khẩu.

z4302671642599-20d417a346fd981f121f648598580896-1682673023.jpg
Đại hội cổ đông của Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Tuy nhiên, năm 2022 thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; giá lúa ổn định, có tăng, dẫn đến diện tích canh tác lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ tăng, làm tăng nhu cầu sử dụng phân bón.

Thương hiệu và uy tín của Phân bón Đầu Trâu tiếp tục được khẳng định, nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Hệ thống đại lý phân phối rộng lớn, bạn hàng truyền thống luôn sát cánh, chí cốt với công ty trong những thời điểm khó khăn; cộng với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của mọi cán bộ, công nhân viên đã giúp công ty vượt qua khó khăn thách thức, đạt được kết quả sản xuất- kinh doanh ấn tượng, với: Tổng sản lượng sản xuất đạt 520.671 tấn.

Sản lượng tiêu thụ 510.040 tấn; Tổng doanh thu hợp nhất, thực hiện 8.720, 619 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoach; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 234,453 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 155,253 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động là 13,5 triệu đồng/người/tháng. Chia cổ tức cho cổ đông ở mức 20 % mệnh giá phổ thông. Duy trì hoạt động kết nghĩa, chương trình an sinh xã  hội- từ thiện với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Trên cơ sở phân tích kỹ dự báo tình hình mọi mặt, công ty đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023, gồm: Sản lượng sản xuất: 585.570 tấn; Sản lượng tiêu thụ: 585.570 tấn; Tổng doanh thu; 7.476,500 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất: 220 tỷ đồng; Lợi nhuận công ty mẹ 155 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông, ông Ngô Văn Đông, nhấn mạnh, sản lượng xuất khẩu các sản phẩm phân bón của công ty sang Campuchia giảm mạnh do sự cạnh tranh quyết liệt của các nước khác, nhất là Trung Quốc. Họ bảo đảm đầu tư từ đầu vào sản xuất, đến bao tiêu sản phẩm sau thu hoach. Trong khi ta chỉ bảo đảm vật tư đầu vào. Đây là sự bất thường, một thách thức rất lớn cho xuất khẩu sản phẩm của công ty thời gian tới.

“Bước sang năm 2023, giá phân bón đột ngột giảm sâu, có sản phẩm giảm tới 50%, khiến đại lý, nông dân không muốn nhập nhiều hàng về kho, dẫn đến lượng hàng tồn kho tăng lên, sản xuất, kinh doanh của công ty trong quý 1- 2023 phát sinh lỗ, nhưng công ty quyết tâm không điều chỉnh kế hoạch sản xuất đã được đề ra từ cuối năm 2022. Điều này buộc công ty phải phấn đấu quyết liệt, ngay trong quý 2 phải đạt lợi nhuận hợp nhất 79 tỷ, lợi nhuận riêng công ty mẹ 40 tỷ đồng”- Ông Ngô Văn Đông cam kết.

z4302671614910-248a67f8f04237831db9d2183053aae9-1682673085.jpg
Các cổ đông tiến hành biểu quyết tại đại hội.

Cổ đông tham dự đại hội bày tỏ sự an tâm, tin tưởng với những nhiệm vụ và giải pháp mà công ty đề ra cho năm 2023 trên các hoạt động chủ yếu, như: kinh doanh, Marketing, quản lý sản xuất, chiến lược sản phẩm, khoa học- công nghệ- môi trường, tài cính, đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức bộ máy quản lý, chế độ tiền lương, hoạt động xã hội từ thiện…

 Bà Nguyên Loan, cổ đông ở quận 3, TP.HCM, sở hữu khá nhiều cổ phần, cho biết: “Tôi mua cổ phiếu Bình Điền rất lâu rồi, những năm trước giá mỗi cổ phiếu có lúc chạm 40 ngàn đồng, nhưng nay thì chưa tới 20 ngàn. Tôi không nản vì tình hình chung của thị trường chứng khoán đều thế cả. Nay tôi vẫn giữ vì nghĩ Bình Điền là công ty phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là cây lúa, mà cây lúa thì nước mình không bao giờ bỏ được.”

Đại hội đã bầu GS.TS Nguyễn Bảo Vệ làm thành viên Hội đồng quản trị tự do với số lượng đại diện cổ phần nhất trí là 99,4%.

Trần Đình Thế