Từ khóa "Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam" :