Trung Quốc là đối tác vừa xuất khẩu, vừa nhập khẩu lớn của VN. Dịch COVID-19 với việc gián đoạn nguồn cung của một loạt ngành hàng đã bộc lộ bức tranh phụ thuộc rất lớn vào thị trường này.

Hàng hóa tập kết tại cảng chờ xuất khẩu. Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Hàng hóa tập kết tại cảng chờ xuất khẩu. Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT