Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc vẫn thấp hơn những năm trước nhưng dần phục hồi sau năm 2019 giảm đột biến.

Ảnh: Shutterstock.
Ảnh: Shutterstock.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT