Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc vẫn thấp hơn những năm trước nhưng dần phục hồi sau năm 2019 giảm đột biến.

Ảnh: Shutterstock.
Ảnh: Shutterstock.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý