Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang hai thị trường lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc và Mỹ giảm mạnh trong những tháng đầu năm 2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT