Đại dịch COVID-19 buộc người dân ở nhà nhiều hơn, từ đó thúc đẩy doanh thu của mảng bán lẻ đồ điện gia dụng tại một số quốc gia.

Doanh thu các sản phẩm đồ điện gia dụng, đặc biệt là đồ gia dụng nhỏ, có xu hướng gia tăng trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Samsung
Doanh thu các sản phẩm đồ điện gia dụng, đặc biệt là đồ gia dụng nhỏ, có xu hướng gia tăng trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Samsung

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT