Mô hình trình diễn kho lạnh đầu triên trong chuỗi 5 kho được xây dựng tại Trà Vinh hỗ trợ nông dân trong việc bảo quản nông sản và đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, Trung Đông.

Lễ khởi công mô hình trình diễn kho lạnh tại Trà Vinh. Ảnh: GreenEdu.
Lễ khởi công mô hình trình diễn kho lạnh tại Trà Vinh. Ảnh: GreenEdu.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT