Vinhomes, công ty phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup chính thức tham gia mảng bất động sản công nghiệp nhằm đón các cơn gió hấp dẫn của ngành.

Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam kết nối trung tâm thành phố Hải Phòng với huyện đảo Cát Hải. Tổ hợp sản xuất VinFast nằm ngay chân cầu phía huyện đảo Cát Hải (Ảnh: VinFast)
Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam kết nối trung tâm thành phố Hải Phòng với huyện đảo Cát Hải. Tổ hợp sản xuất VinFast nằm ngay chân cầu phía huyện đảo Cát Hải (Ảnh: VinFast)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT