Bằng cách phát hành trái phiếu dưới sự bảo lãnh của Tập đoàn Vingroup, VinFast dự kiến vay thêm tối đa 5.000 tỉ đồng trong năm 2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT