Tất cả các khoản vay trái phiếu của VinFast đều có thời hạn ba năm, sẽ đáo hạn đồng loạt từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý