Bà Mai Kiều Liên cho biết Vinamilk có khoảng 400-500 triệu USD, cùng với vốn huy động sẽ có đủ tiền để thực hiện các thương vụ M&A.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT