Ngày 19.10.2019, Tập đoàn Viettel công bố trở thành ví điện tử có thị phần lớn nhất tại Burundi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT