Trong tình hình các chuyến bay chuyên chở hành khách bị dừng do lệnh cấm bay của các nước, Vietnam Airlines đã bắt đầu khai thác máy bay chở hàng từ 12.3.2020.

Các kiện hàng được chuẩn bị được máy bay thân rộng Airbus A350 chuyên chở. (Ảnh: Vietnam Airlines)
Các kiện hàng được chuẩn bị được máy bay thân rộng Airbus A350 chuyên chở. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT