Quyết định mạnh mẽ nhằm ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo tối 21.3.2020.

Ga Quốc tế - Sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Bảo Zoãn)
Ga Quốc tế - Sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý