Việt Nam có ưu thế xuất khẩu các loại nông sản có thời gian tươi lâu do thuận lợi về mặt địa lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý