“Tôi rất kì vọng vào nguồn nhân lực của Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đặc biệt trong ngành trí tuệ nhân tạo”, Tiến sĩ Vũ Duy Thức, nói với Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT