Sự đột phá trong giao hàng chặng cuối đến từ các mô hình kinh doanh mới nhằm đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh hơn, và sự phát triển của các thiết bị và phương tiện tự động.

Với sự trỗi dậy của thương mại điện tử, sở thích của người tiêu dùng ngày càng quan trọng. Những người chơi lớn trong ngành thương mại điện tử, cũng như nhiều công ty start-up, đã xác định các dịch vụ giao hàng chặng cuối là dịch vụ tạo ra giá trị khác biệt chính (Ảnh: Bảo Zoãn)
Với sự trỗi dậy của thương mại điện tử, sở thích của người tiêu dùng ngày càng quan trọng. Những người chơi lớn trong ngành thương mại điện tử, cũng như nhiều công ty start-up, đã xác định các dịch vụ giao hàng chặng cuối là dịch vụ tạo ra giá trị khác biệt chính (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT