Nhìn lại những cột mốc phát triển của kinh tế năm 2019 và định hướng phát triển tương lai của tỉnh Trà Vinh.