Video toàn cảnh khu trung tâm Sài Gòn ngày đầu thực hiện cách ly xã hội.

Thành phố vẫn rực rỡ, nhưng vắng hơn rất nhiều so với những ngày chưa có dịch bệnh (Ảnh: Bảo Zoãn)
Thành phố vẫn rực rỡ, nhưng vắng hơn rất nhiều so với những ngày chưa có dịch bệnh (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT