Ví điện tử MoMo của Việt Nam là đại diện duy nhất trong danh sách 50 công ty dẫn đầu danh sách Fintech100 năm nay.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý