Những tàu biển chất đầy container hàng là biểu tượng của thương mại và toàn cầu hóa. Nhưng từ sau khủng hoảng tài chính, hệ sinh thái tàu biển đã phải đối mặt với một thập kỷ nhiều thách thức.

Ảnh: Shutter Stock
Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT