Chiếm hơn 1/3 tỷ trọng vận tải quốc tế về giá trị, vận tải hàng không gặp khó khăn đang trao lại cơ hội cho vận tải biển, vốn đang trên đà lao dốc do kinh tế suy thoái.

Cảng Cát Lái (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc)
Cảng Cát Lái (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT