Chiếm hơn 1/3 tỷ trọng vận tải quốc tế về giá trị, vận tải hàng không gặp khó khăn đang trao lại cơ hội cho vận tải biển, vốn đang trên đà lao dốc do kinh tế suy thoái.

Cảng Cát Lái (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc)
Cảng Cát Lái (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý