Bay trong thời gian này là việc mà Vietnam Airlines phải duy trì, với vai trò là hãng hàng không quốc gia.

Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang nắm giữ 86% cổ phần và có vai trò quyết định tại Vietnam Airlines (Ảnh: Vietnam Airlines)
Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang nắm giữ 86% cổ phần và có vai trò quyết định tại Vietnam Airlines (Ảnh: Vietnam Airlines)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý