Quyết định được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đưa ra trong tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu từ sau Tết Nguyên đán.

“Việc cấp phép chậm có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội” - Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
“Việc cấp phép chậm có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội” - Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý