Không phải thay đổi tạm thời, mà là điều rồi sẽ phải đến với ngành công nghiệp dầu mỏ.

Dầu mỏ được khai thác bằng phương pháp thủy lực tại Mỹ.
Dầu mỏ được khai thác bằng phương pháp thủy lực tại Mỹ.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT