Các trung tâm thương mại thực tế vẫn đang trong thời kỳ gian khó bất chấp ngành bán lẻ luôn được dự báo lạc quan.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT