Takashimaya - doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản với trụ cột là các trung tâm thương mại quyết định theo đuổi định vị mới - nhà phát triển bất động sản (developer), bắt đầu từ Việt Nam.

Trung tâm thương mại Takashimaya tại TP.HCM. Ảnh: Bảo Zoãn.
Trung tâm thương mại Takashimaya tại TP.HCM. Ảnh: Bảo Zoãn.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT