Đại dịch COVID-19 bộc lộ các rủi ro của chuỗi cung ứng just-in-time và thúc đẩy các doanh nghiệp nhanh chóng xem xét và thay đổi chuỗi giá trị toàn cầu nhằm thích ứng với khủng hoảng.

Một kỹ sư đang điều khiển thiết bị quản lý kho lạnh (Ảnh: Shutterstock)
Một kỹ sư đang điều khiển thiết bị quản lý kho lạnh (Ảnh: Shutterstock)

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT