Không mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 đồng nghĩa chính phủ Trung Quốc có thể không thực hiện các biện pháp kích thích quy mô lớn, và tập trung vào phát triển kinh tế ổn định và bền vững.

Tăng trưởng GDP năm 2020 của Trung Quốc chắc chắn không đủ để đạt mục tiêu gấp đôi GDP năm 2010. Ảnh: Shutterstock
Tăng trưởng GDP năm 2020 của Trung Quốc chắc chắn không đủ để đạt mục tiêu gấp đôi GDP năm 2010. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT