Năng lượng tái tạo là lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng tại các nước Đông Nam Á, và Việt Nam có thể hưởng lợi từ những đầu tư vào lĩnh vực này.

Công trình nhà máy điện mặt trời Trung Nam (tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc
Công trình nhà máy điện mặt trời Trung Nam (tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT