Dòng người đứng đợi bỏ phiếu xếp thành từng hàng dài ngoằn nghèo và gấp khúc trong ngày 3.11 được ví như những khúc ruột làm nên nền dân chủ Mỹ.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT